TANADPIM & DESIGN


หนังสือ | คู่มือ | เมนู | แคตตาล็อก

  • การเข้าเล่มหนังสือที่เห็นกันทั่วไป นิตยสาร คู่มือต่างๆ จะเป็นการเข้าเล่มแบบไสสันทากาว หรือไสกาว มีความทนทานต่อการใช้งานพอสมควร ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่มีความหนา หรือจำนวนหน้ามากพอสมควร หรือมีการใช้งานซ้ำหลายครั้ง
  • งานประเภทแคตตาล็อก วารสาร หรือ Company Profile มักใช้วิธีการเข้าเล่มแบบมุงหลังคา หรือ เย็บแม็ก เนื่องจาก งานมีความหนาไม่มาก น้ำหนักเบา พกสะดวก และต้นทุนถูกที่สุด
  • การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ และเย็บกี่ไสกาว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานเป็นอย่างมาก สามารถคงทนอยู่ได้เป็นเวลานานๆ หรืองานต้องการความหรูหรา

<< ย้อนกลับ | ถัดไป >>

เกี่ยวกับเรา

ถนัดพิมพ์ แอนด์ ดีไซน์ เป็นบริษัทลูกของ โรงพิมพ์เจี้ยฮั้วที่มีประวัติและประสบการณ์งานพิมพ์ยาวนานถึง 70 ปี เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเดิมตั้งอยู่บนถนนเยาวราช และในปี พ.ศ. 2496 ได้ขยายกิจการจึงย้ายโรงพิมพ์และจดทะเบียน ในชื่อ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจี้ยฮั้ว” และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

More

ติดต่อ

  • tanadpimanddesign@gmail.com
  • 089-484-9119
  • 353/2 ซอย 20 มิถุนา แยก 7
    แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

More

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คลิกเพื่อหาคำตอบที่เกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลสำหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ระยะเวลาในการผลิต, จำนวนขั้นต่ำในการผลิต, การรับออกแบบงานสิ่งพิมพ์และค่าบริการ เป็นต้น

More

Advertisement
%d bloggers like this: